Anson Street pothole ruins tyres on James Doueihi's car in Orange