Market analyst Simon Pressley says Orange housing market won't slow in 2022